Regulamin płatności

 

Strona internetowa udostępnia płatności elektroniczne w celu proponowanych wpłat na wspieranie działań Fundacji Esencja Wsparcia, za pośrednictwem Fanipay w integracji z Tpay. Dostępne formy płatności to:

a. Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

b. Płatności online

c. Płatności mobilne BLIK

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Krajowy Integrator Płatności S.A.

Płatności są dokonywane w walucie PLN. 

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez wpłacającego kartą płatniczą przyjmujący wpłatę dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Wpłacającego.

 

Szczegóły dokonywanych transakcji zawiera regulamin: Tpay: https://tpay.com/user/assets/files_for_download/regulamin-obowiazujacy-od-20-kwietnia-2021.pdf

Polityka prywatności

Regulamin płatności

Statut fundacji