10 lutego 2023

Dla kobiet na każdym etapie życia.

My kobiety jesteśmy jak kwiaty - zmieniamy się, rozwijamy, dojrzewamy, owocujemy. I aby zrozumieć te zmiany, siebie, swoje emocje, pragnienia, potrzeby... kobieta potrzebuje kobiety. Jak kwiat potrzebuje drugiego kwiatu. Wiesz, jak w naturze rosną kwiaty? Rzadko wyrastają samotnie.

 

Psychologowie podkreślają, że pierwsze (podstawowe) potrzeby kobiet, to bezpieczeństwo, troska, zrozumienie i wsparcie. Zupełnie inaczej, niż u mężczyzn, dla których najważniejsze są zaufanie, akceptacja i podziw. Te różnice pokazują, jak pięknie się różnimy i uzupełniamy. Pokazują też dlaczego mężczyźni potrzebują mężczyzn, a kobiety - kobiet.

 

Jest jakaś wielka mądrość w tym, że w każdej kulturze kobiety się spotykały, wymieniały doświadczeniami i wspierały nawzajem. Od starożytnej Grecji, przez średniowieczne wsie, aż po salony królów i władców - zawsze poza życiem z mężczyznami, kobiety miały swoją przestrzeń, zarezerwowaną tylko dla nich.

 

Utraciliśmy w XXI wieku tę mądrość. Oddalamy się od siebie, oddzielamy, zamykamy w swoich mieszkaniach. A często jeszcze uczy się nas rywalizacji między sobą, jak mężczyzn.W naturze kobiety, jest łagodność, opieka, dawanie życia (także w sensie psychologicznym), obdarowywanie obecnością. “Bycie razem” kobiet to przekazywanie życiowej mądrości, uczenie kobiecości, otrzymywanie zrozumienia i ciepła. Dawanie wsparcia i jego otrzymywanie.

 

Kiedy kobiety wspierają kobiety, dzieją się niesamowite rzeczy.Dlatego moją pasją jest dawanie wsparcia kobietom na różnych etapach życia. 

 

Polityka prywatności

Regulamin płatności

Statut fundacji